Welkom bij de buurtpreventie van de Vlindervallei in Oosterhout (NB).

Geachte bewoners van de Vlindervallei,

VEILIGHEID
In de periode 2012-2013 werd onze buurt opgeschrikt door een stijging van het aantal inbraken in auto’s en woonhuizen. Dit is een zeer onplezierige ervaring als het je overkomt, maar het geeft alle bewoners waarschijnlijk het gevoel dat “onze wijk” toch niet zo veilig is als we misschien eerst dachten. Veel huizen in de wijk hebben het Keurmerk Veilig Wonen, maar ook in deze huizen werd met succes ingebroken.

BUURTPREVENTIE
Als gevolg van deze inbraakgolf hebben wij in september 2014 het initiatief genomen om in onze wijk, de Vlindervallei een buurtpreventietraject te starten. Dit traject is ook in diverse andere wijken met succes ingevoerd en heeft ertoe geleid dat er daar de laatste jaren nauwelijks meer inbraken zijn geweest. Sinds de oprichting van Buurtpreventie Vlindervallei is er een daling te zien van het aantal inbraken en diefstallen. De uitgevoerde acties hebben daar zeker aan bijgedragen. Zo zijn er “attentie buurtpreventie” bordjes bij de toegangswegen in de wijk geplaatst en is er in samenwerking met de politie een zogenaamde voetjesactie gehouden om het veiligheidsbewustzijn bij bewoners te vergroten. Tevens is er een WhatsApp groep actief met meer dan 150 deelnemers. In november 2015 is er bij de toegangswegen van onze wijk een verkeersactie gehouden, waarbij er actief geflyerd werd om verdere bewustwording te realiseren en om duidelijk te maken dat bewoners in de Vlindervallei extra waakzaam zijn.

DOEL
Het doel van buurtpreventie is dat bewoners samen met de politie er voor zorgen dat inbrekers en ander ongewenst publiek minder makkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Extra opletten in de buurt en meer communicatie tussen de bewoners kan al een groot verschil maken. De ervaringen van mensen waar is ingebroken en die van de politie kunnen u van pas komen om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen.

WAT KUNNEN WE DOEN?
Als u uw huis verlaat, sluit dan altijd goed af en zorg dat uw huis er niet onbewoond uitziet. Met een tijdklok kunt u er eenvoudig voor zorgen dat er lampen aangaan als u afwezig bent. Indien u een alarm heeft, gebruik het dan ook. Spreek met u buren af dat zij uw huis in de gaten houden als u met vakantie gaat. Dit zijn maar enkele voorbeelden. We vertellen u graag meer tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten, welke regelmatig worden georganiseerd. Het is overigens niet de bedoeling om patrouilles te lopen in de wijk, maar alle mensen met een hond in onze wijk die toch al rondlopen kunnen extra opletten en verdachte situaties melden of noteren.

BENT U GEINTERESSEERD?
Meld u dan aan via de website of verstuur het invulformulier naar het onderstaand e-mail adres. Wanneer u geïnteresseerd bent in het mede opzetten van dit project is uw hulp van harte welkom. Het invulformulier is te vinden in de volgende link: Inventarisatie voor de Buurtpreventie Vlindervallei

Met vriendelijke groet,
namens Buurtpreventieteam Vlindervallei

Nicolette Vermoolen en Niels Jacobs

e-mail: buurtpreventievlindervallei@outlook.com