BENT U GEINTERESSEERD?

Meld u dan aan via de website of op onderstaand e-mail adres. Wanneer u geïnteresseerd bent in het mede opzetten van dit project is uw hulp van harte welkom.  Het invulformulier is te vinden in de volgende link: Inventarisatie voor de Buurtpreventie Vlindervallei

Na het invullen van het formulier kunt u het via contact uploaden.

Hoe gaat Buurtpreventie Vlindervallei te werk?

De buurtpreventie maakt gebruik van een WhatsApp groep.

Regels WhatsApp groep:

– Gebruik deze WhatsApp om ACUTE verdachte situaties te melden of te verifiëren.

– Maak ook melding waar u deze zaken ziet.

– Laat via WhatsApp weten of u de politie (112) al heeft gebeld.

– Denk bij voertuigen aan kleur, type en kenteken.

– Let op uw taalgebruik, niet vloeken, schelden of discrimineren.

– Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten.

– Gebruik deze WhatsApp groep alleen voor zaken die de veiligheid in de buurt bedreigen en niet voor onderling contact of privé berichten.

Naast de WhatsApp groep zullen er informatie avonden worden georganiseerd. Hierin zullen tips en extra informatie worden besproken.


Namens de buurtpreventie Vlindervallei alvast veel succes met het nog veiliger maken van onze wijk!

Voor meer informatie kunt u de presentatie bekijken van de informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst Buurtpreventie Vlindervallei presentatie

Handhavers Vlindervallei Oosterhout