De locatie van de Vlindervallei:

De circa 700 woningen in de nieuwbouwwijk Vlindervallei in Oosterhout zijn ontworpen in een jaren ’30 stijl. In de wijk bevinden zich traditionele woningen met kap en verschillende groepen woningen met platte daken, gebaseerd op het romantische kubisme. Het is een moderne uitbreidingswijk met een hoog ambitieniveau. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met veel groen in de wijk, in aansluiting op de natuurlijke omgeving.

De verkaveling heeft een oost-west oriëntatie, waarmee is ingespeeld op de aanwezige landschapselementen en de oriëntatie van de woningen op de zon. Ook is gekozen voor een vernieuwend rioleringssysteem, waarbij het regenwater zoveel mogelijk in de ondergrond wordt geïnfiltreerd. Om de wijk een hoogwaardige uitstraling te geven, is er gekozen voor luxe antracietkleurige betontegels van 30×30 en 20×20 cm voor de trottoirs. Deze zetten de toon in de hele wijk. Voor de woonstraten is gebruik gemaakt van kleurondersteunende bruine betonstraatstenen (kleurvast), met uitzondering van een karakteristieke oude (camping)laan en ontsluitingswegen. Er is getracht om de oude (camping)laan in te passen in de nieuwe wijk. Zo is er gekozen voor een landelijk profiel van de weg; een smal profiel met afwatering in de berm naar naastgelegen greppels. Om de straat nog meer karakter te geven is er een gebakken straatsteen toegepast.  Voor deze laatste asfaltwegen is overigens wel gebruik gemaakt van brede 28/30 cm betonbanden, eveneens in antracietkleur.